לאות ולעדות

כי סמ"ר בהגאת תותרי
מ.א 7726817
מילא תפקידו

צל"ש מפקד אוגדה

תיאור העיטור

צל"ש מפקד אוגדת "הגעש" מוענק לרב- טוראי בהגאת תותרי על שהראה דבקות במשימה, אחריות , מקצועיות ושליחות. להלן תיאור המעשה: ביום חמישי, י"ג במרחשוון תשע"ד, 21 באוקטובר 2013, חדר מחבל על טרקטור עמוס במטען נפץ, למוצב "רמה" שבו שהה הגדוד. רב- טוראי בהגאת נתקל במחבל בזמן שטיפל ברכב ברחבת החימוש. רב- טוראי בהגאת זיהה את המצב והתעשת במהירות. יזם, חתר למגע ופעל מעבר למצופה מחייל תוך סיכון אישי- הכול כדי למנוע הוצאה לפועל של הפיגוע ואובדן חיים של חבריו ליחידה. רב- טוראי בהגאת תותרי הפגין במעשיו אחריות אישית ואומץ לב הראויים לציון.