לאות ולעדות

כי סגן אילן (איוון) גרוס
מ.א 
מילא תפקידו
במלחמת ששת הימים

צל"ש מח"ט

תיאור העיטור

סגן אילן גרוס שימש כקצין עמדת מרגמות. בתאריך 8 ביוני 1967 במהלך הקרב ירתה הסוללה שלו שהיתה ליד קיבוץ חולתה 800 פצצות במשך שש שעות. עמדות הסורים היו קרובות ונורתה על הסוללה אש נ"ס יעילה שגרמה להרוגים ופצועים.