הזמנה לפגש רעים לציון 200 מחזורי הכשרת קצונה בחת"ם

האירוע יתקיים בבסיס ההכשרות החילי בשבטה בתאריך 31 ביולי

מאת מערכת תמיד תותחן

צילום: דו"צ