D-30 T-34

תעודת זהות

ארץ ייצור: 
ברית המועצות
קוטר קנה: 
122 מ"מ
קצב אש: 
6 פגזים בדקה
סוגי פגזים: 
נפיץ, עשן ותאורה
משקל פגז: 
21.76 ק"ג
טווח: 
15.3 ק"מ
צוות: 
7 אנשים
שנת ייצור: 
1963
אודות הכלי: 

תותח שדה נגרר D-30 נפוץ מאוד בגוש המזרחי לשעבר.
התותח הוא תוצרת ברית המועצות ובוורסיות שונות יוצר גם במדינות אחרות כולל סין. זהו התותח המתקדם ביותר מבין תותחי 122 מ"מ. נמצא בשימוש גם כיום בצבאות ערב, מצרים וסוריה בהן הוא משמש כתותח הסיוע העיקרי לחטיבות הממוכנות.
בעקבות לקחי "מלחמת יום הכיפורים" (1973) הסורים אלתרו את הרכבת התותח על גבי שלדי טנקים.
הרוסים, במקביל, יצרו וורסיה שלו כתותח מתנייע לכל דבר.
התותח הוכנס לשימוש בצה"ל בעקבות לקיחתו כשלל במלחמת ששת הימים, אבל בגלל מיעוט הכלים ומלאי התחמושת שנלקחו שלל, הוא הוכנס לשימוש רק ביחידות תותחנים של המערך המוצנח.
ב"מלחמת ההתשה" (1967-1969) נעשה בו שימוש בקרבות בעמק הירדן ובגבול לבנון.
עד היום נעשה ניסיון במספר מדינות של הגוש המזרחי לשעבר להרכיב את התותח על גבי המשאית.
עם רכישת תותחי 155 מ"מ נגררים נוספים הוצא התותח משימוש בצה"ל.
לקחי ברי"המ בעקבות "מלחמת ששת הימים" (1967) גרמו לפיתוח תותח מתנייע D-30 122mm על ביס תובת טנק T-34. ב"מלחמת יום הכיפורים" (1973) נלקחו מספר בודד של כלים כאלה כשלל.