"אשל הירדן"

תעודת זהות

קצב אש: 
4 רקטות תוך 15 שניות
סבב טעינה מחדש: 
10 דקות
צוות: 
4 אנשים
שנת ייצור: 
1980
אודות הכלי: 

עם המשך הפיתוח של מערך רקטי בתעשייה הצבאית, הורכב משגר מדגם חדש על גבי תובת טנק בריטי, צנטוריון.
הפתרון המוצע בהרכבה על תובת טנק זה ושינוי קני השיגור- יועדו לאפשר תנועה, פריסה וירי בצמוד ליחידות השריון, אשר כולן הוסבו לטנקים מודרנים יותר מטנקי השרמן הישנים.

לפני כניסתו לשרות הוחלט להצטייד במערך רקטי תוצרת ארצות הברית- M.L.R.S. ולכן אשל הירדן לא הוכנס לשימוש בצה"ל.