מיצג אגדים

מיצג אגדים

מראשוני הכלים הארטילריים בעולם המהווה השלמה לתצוגת האמל"ח באתר

במהלך שנת 2003 בוצע בצה"ל מהלך לארגון כוחות זרוע היבשה. במהלך זה נסגרו מספר יחידות בחיל התותחנים. יחידות אלו השתתפו במלחמות ובמבצעים השונים ונטלו חלק בתקומת מדינת ישראל ובהגנה על גבולותיה.
מתוך הכרה בתרומת היחידות, ומתוך חובתנו לשמר את מורשתן ואת מורשת הלוחמים, הוקצו משאבים להקמת מיצג בצורת טריבושה – מראשוני הכלים הארטילריים בעולם שמהווה השלמה לתצוגת האמל"ח באתר, מעביר מסר של המשכיות היסטורית ומשמש גלעד ליחידות אלו.